skip to Main Content
936 392 808 b.begues.lg@diba.cat

Contes per a adults: Ullades

Històries de dones que fan de la senzillesa la seva força. La narració anirà a càrrec de la PALLASSA TRAFÀLGAR.
Per commemorar el DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, la PALLASSA TRAFÀLGAR ens convida a escoltar aquestes petites narracions on, segons ella, les emocions et remouen i descobreixes que la teva identitat és arreu. El qualifica com un espectacle tranquil, humil i còmplice.

Back To Top