skip to Main Content
936 392 808 b.begues.lg@diba.cat

La taverna del Negre. Novel·la

És una història ambientada en la carrera d’Amèrica del s. XIX, des de les terres de València, en la qual també se’ns relata el curiós origen de la tradició xocolatera de la Vila.

Back To Top