skip to Main Content
936 392 808 b.begues.lg@diba.cat

Segona sessió El calaix de l’artista

Hem volgut treure profit d’aquest laboratori de lectura artístic i aquí podeu veure unes imatges de la segona sessió.

Moltes gràcies a tots els participants per la participació!

Back To Top